Sanktuárium sv. Josefa a františkánský klášter, Prudník

Polské sakrální památky

Asi 5 km jihozápadně od Starého města leží sanktuárium sv. Josefa s františkánským klášterem. V minulosti stály tyto dvě církevní stavby mimo dosah městské zástavby. Dnes jsou tyto památky součástí města Prudník v Opolském vojvodství v polském Slezsku a nalezli bychom je v ulici Józefa Poniatowského.

Historie kostela a kláštera

Skromný kostel s menším klášterem postavili v 19. století Alkantaríni, což je řád patřící do františkánské rodiny. Ti se vyznačovali velmi prostým způsobem života a vřelým přístupem k tehdejšímu obyvatelstvu. Členové řádu však museli po rozepři s vratislavským biskupem opustit město a nahradili je Františkáni. Na místě původního kostela dostavěli v roce 1867 nový kostel a o 13 let později vybudovali klášter. V roce 1921 se klášter dočkal druhého patra a svou podobu si zachoval do současné doby.

Zajímavosti o sakrálních památkách

K těmto dvěma církevním památkám se váže mnoho zajímavostí:

Kudy do Prudníku?

Do Prudníku, kde se nalézá sanktuárium sv. Josefa a františkánský klášter, se návštěvníci dostanou z Jesenice asi za 50 minut. Trasa o délce 36 kilometrů vede přes Českou Ves, Mikulovice a polské Glucholazy. Z Prahy trvá cesta o délce 280 kilometrů zhruba 4 hodiny a protíná Hradec Králové, Jaroměř a Náchod.