Historické ložisko zlata Zlatý chlum

Na severozápadním svahu Zlatého chlumu se nachází historické ložisko zlata nazývané "Zlatý chlum". Ložisko je přístupné po turistické trase z Jeseníku na Čertovy kameny. Geologickým výzkumem byla zjištěna přítomnost zlata v biotitických rulách, svorech a kvarcitech, s nejvyšším obsahem v biotitických rulách. Zlato se nachází v křemenných polohách, přičemž jeho koncentrace je spojena s metamorfními procesy.

Zlato se vyskytuje ve formě plíšků a krystalků, často spojených s Bi-Te minerály, jako je tetradymit. Ryzost zlata je vysoká s minimálním obsahem příměsí stříbra a mědi. Dalšími minerály přítomnými na lokalitě jsou grafit, sulfidy (zejména pyrhotin, pyrit, chalkopyrit a sfalerit), ilmenit, titanit, draselný živec a různé bismutové minerály.

Historie těžby zlata na Zlatém chlumu sahá až do 13. století, dokumenty dokládají těžbu už před rokem 1200. Různé etapy těžby zahrnovaly využití šachtic, úklonných jám, svislých jám a štol. Těžba probíhala s přestávkami až do 19. století, kdy byla ukončena. Po dlouhou dobu byly prováděny geologické průzkumy na této lokalitě.

Zlato zůstává důležitým komoditním artiklem i v současnosti. Zlato je stále považováno za stabilní uchovatel hodnoty, což je důležité zejména v době zvyšující se inflace. Dále, má zlato historický význam jako symbol bohatství a moci v různých kulturách a tradicích. Kromě toho, je také zlato významným investičním nástrojem, který může sloužit jako ochrana proti ekonomickým nejistotám a inflaci. Zlato bylo dlouhou dobu používáno jako zlatý standard, garantující hodnotu státem vydávaného oběživa. V současné době je zlato stále považováno za vzácný kov s omezenou dostupností.

Kromě zlata je lokalita známá bohatými nálezy granátů ve svorech. Okolí lokality nabízí další zajímavé geologické lokality a turistické atrakce, jako je rozhledna, jeskyně a další zajímavá místa.

Celkově jde o významné historické ložisko zlata s bohatou historií těžby a zajímavým geologickým složením, které přitahuje nejen geology, ale i sběratele minerálů a turisty.

Zdroj: pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz